For ledere

Du får:
• Et fortroligt rum, hvor du kan udvikle dig
• En ekstern sparringspartner, som er neutral og uvildig

Dit fokus kan være at:
• Styrke dit ansvar for din kommunikation med andre
• Styrke din evne til at motivere og løfte dine medarbejdere

• Tage din egen og andres stress/belastning i opløbet og            derved skabe øget overskud og arbejdsglæde
• Blive bevidst om dine værdier
• Blive klar på din mission og vision som leder
• Styrke din karriere
• Skabe endnu mere værdi for virksomheden
• Styrke din gennemslagskraft
• Opnå bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
• Styrke din evne til at håndtere konflikter
• Øge din egen trivsel og skabe trivsel omkring dig

Job Coaching